Navigace
podpora EU

Certifikáty

Součástí zlepšování kvality výroby a poskytnutých služeb je i provádění kontroly za podpory osvědčeného managmentu kvality. Společnost Kámen Pečky je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 v oblasti:

Zpracování kamene na výrobky určené pro stavebnictví a jejich montáž

ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na systém řízení kvality/jakosti (QMS) a to především ve vztahu k zákazníkovi, tzn. snaha o neustálé zvyšování jeho spokojenosti. Nejčastěji zaváděnou normou s mezinárodní platností, je norma s označením ISO 9001.

Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast managementu životního prostředí a je určena pro aplikaci v řízení jakékoliv organizace. Identifikace environmentálních aspektů neboli činností, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení a monitorování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu jsou profilové požadavky ISO 14001. Systém environmentálního managementu (EMS) je optimální cestou jak minimalizovat dopady podnikání na životní prostředí.

Mezinárodní norma OHSAS 18001 je systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - prevence a minimalizace rizik vedoucí k ochraně zdraví a majetku. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je vybudovaný, udržovaný a řízený podle požadavků mezinárodní normy OHSAS 18001 je nejoptimálnější cestou jak účinně minimalizovat rizika a zajistit neustálé zlepšování v této oblasti.

1