Navigace
podpora EU

Počátek firmy v 19. století

Rodinná společnost byla založena roku 1895 Antonínem Svobodou, kameníkem z Nuslí, který si v Pečkách zakoupil dům a otevřel kamenickou dílnu. Jeho živnost prosperovala, postupně se rozrůstala a modernizovala.

Řemeslo předávané z otce na syna

Roku 1923 odešel do důchodu a firmu předal svému synovi Oldřichovi, který byl absolventem C.k. hořické školy kamenické a kamenosochařské. Ten navázal na otcovu tradici a v roce 1933 vybudoval na opačné straně Peček „na zelené louce“ provozovnu na zpracování kamene – podle dobové reklamy „První závod na strojní zpracování kamene ve středních Čechách“. Výroba se rozrůstala a v roce 1946 zaměstnával již 45 osob.

Roku 1948 byla společnost znárodněna a přešla nejprve pod Průmysl kamene Zbraslav a poté postupně až pod Průmysl kamene Příbram.

Restituce a návrat k rodinné tradici

V roce 1992 společnost restituoval Ing. Ivan Hruška, CSc., vnuk Oldřicha Svobody, původní profesí strojař. Společnost pojmenoval Oldřich Svoboda nástupci s.r.o. na počest předků a navázal na rodinnou tradici. Dálkově si doplnil kamenické vzdělání a po 25 letech v oboru je schopen poskytnout ta nejlepší technická řešení spojených s zpracováním a montáži kamene.

Z generace na generaci v novém tisíciletí 

Ke konci roku 2016 došlo k přejmenování společnosti na Kámen Pečky s.r.o. a v dnešní době ve vedení společnosti působí spolu s otcem syn Ing. Jan Hruška, který navazuje na rodinnou tradici zpracování kamene v Pečkách, která trvá již 122 let.

1