Navigace
podpora EU

Pomník Přebozy

V obci Přebozy jsme provedli kompletní rekonstrukci pomníku obětem první světové války a zvoničky včetně stavebních prací a úprav terénu. Vzhledem k umístění a stavu základu pomníku před zvoničkou jsme byli nuceni provést demontáž pomníku, aby bylo možno zlikvidovat původní základ a zhotovit nový. Mezitím proběhly restaurátorské práce na obnově vlastního těla pomníku a doplnění potřebných části kamene. Zvonička natřená v minulosti nepropustným nátěrem, který naprosto není vhodný na kámen a pod ním dochází k rozpadání kamene, byla obroušena na místě. Po montáži nové dlažby a původního pomníku na nově zhotovený základ byla obnova dokončena.

1