Navigace
podpora EU

Rodinný dům Střešovice

Při generální rekonstrukci domu jsme byli vybráni pro realizaci kotvené provětrávané fasády z pískovce Vyhnánov. Vzhledem ke spokojenosti s našimi pracemi jsme byli po letech vybráni i pro nahrazení původních obkladů schodišť, dlažeb a masivních schodů novými prvky ze žuly Madura Gold.

1