Navigace
podpora EU

Žuly

Pod pojmem žula (používá se označení granit) se v kamenické profesi označují nejen žuly, ale i ruly, a to z důvodu v podstatě jednotných mechanicko-fyzikálních vlastností. Tuzemské žuly jsou až na výjimky šedé barvy, zahraniční žuly jsou všemožných barev a odstínu. Objemová hmotnost žuly se pohybuje okolo 2850kg/m3 a způsob jejího vzniku dodal žulám vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti, které jsou vedle estetické hodnoty hlavními nositeli výhod použití.

1