Navigace
podpora EU

Přelivná hrana Máchovo jezero

Kompletní demontáž masivních kusů přelivné hrany výtoku z Máchova jezera, jejich obnova a opětné usazení. Vzhledem k hmotnosti jednotlivých kamenů z liberecké žuly bylo účelné zřídit kamenickou huť pro jejich obnovu na místě samém, následná montáž vrcholů kamenů do vodorovné roviny s odchylkou maximálně 2mm se rovněž vydařila.

1